Team & Partners stellen zich voor

Anjet, Algemeen directeur, studeerde Commerciële Economie en heeft ruime ervaring opgedaan in de mediabranche met communicatie als specialisatie. Zij heeft als freelancer een lees- en doeboekje over Amsterdam uitgegeven (voor de beginnende lezer). Ook heeft zij naschoolse activiteiten ontwikkeld onder de naam "Eigenwijzers".
"Bij mijn beide kinderen heb ik mogen ervaren wat kindgericht onderwijs is en hoe basis- en voortgezet onderwijsscholen hier op verschillende manieren invulling aan geven. Het is prachtig om te zien wat het effect is als een leraar een leerling steeds prikkelt om het maximale uit zichzelf te halen. Dit, in combinatie met de kinderprojecten vanuit mijn freelance werk, heeft mij geïnspireerd om de verkorte PABO te volgen en de oprichting van De Onderwijskamer (mede) mogelijk te maken."

Ronald, Financieel directeur.
 
Marinus, Vakdocent (gepensioneerd) met ruime ervaring binnen het onderwijsDe vraag naar bijlessen taal en rekenen voor basisschoolleerlingen is momenteel dusdanig groot dat wij op zoek zijn naar een collega voor Marinus.
Belangstelling voor deze bijbaan? Mail naar info@deondewijskamer.nl.

Jet, Vakdocent (gepensioneerd) met ruime ervaring binnen het onderwijs.

Esther, Huiswerkbegeleider en bijlesdocent voor de vakken nederlands, engels, frans (onderbouw), duits (onderbouw), grieks en latijn.
 
Michèle, Huiswerkbegeleider en bijlesdocent voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Ik vind het belangrijk om mijn ervaringen vanuit mijn opleidingen toe te passen in het dagelijkse leven en in mijn werk. Leerlingen kunnen hier de vruchten van plukken!” 

Lars, Huiswerkbegeleider en bijlesdocent voor de vakken wiskunde en it.

Barbara, Trainer en trainingsactrice, studeerde af aan de toneelschool in Arnhem. Zij was te zien in verschillende toneel- en televisieproducties w.o. 'De Brug' en 'Goede daden bij daglicht; Zwerfvuil'. Ook was zij te zien bij de VPRO kindertelevisie in 'de grote Laura en Lena Fhijnbeenshow'. Barbara is sinds 2005 als trainer en trainingsactrice betrokken bij workshops en trainingen voor het onderwijs.  "Voor mij is het van essentieel belang dat cursisten zich veilig voelen, want ik ben er van overtuigd dat je dan het meeste leert."
 
Jaap, Trainer en trainingsacteur, heeft de lerarenopleiding gedaan en heeft opvoedkunde gestudeerd. Jaap was o.a. werkzaam bij Toneelgroep Amsterdam en is sinds 1996 werkzaam als trainingsacteur en heeft in deze hoedanigheid zijn passie voor het onderwijs en 'communiceren vanuit eigenheid' verder gestalte gegeven. Hij speelt zeer uiteenlopende rollen op een realistische wijze, waardoor cursisten tijdelijk 'vergeten' dat ze in een simulatie optreden. ''Ik stel cursisten in de gelegenheid om te oefenen in het effectief omgaan met gedrag, dat als 'lastig' wordt beleefd."
 
Ingrid, NLP Mastercoach, Nederlands eerste NLP coach die in het bezit is van de  masterkwalificatie. Ingrid is als NLP Master coach o.a. verbonden aan personal coaching instituut "Create Your Life". Binnen De Onderwijskamer is zij werkzaam als personal coach en is verantwoordelijk voor diverse NLP workshops en mini trainingen,  gericht op kinderen en jongeren. "Ik leer de kinderen doelgericht met hun eigen uitdagingen aan de slag te gaan. Denk o.a. aan het krijgen van meer zelfvertrouwen, leren doelen stellen, bewust worden van eigen kracht/vermogen en het leren omgaan met gevoelens. Ik help kinderen en jongeren, die last hebben van faalangst, negatieve denkpatronen en beperkende overtuigingen, spanningen en stress, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen en minderwaardigheidsgevoelens, om de gewenste veranderingen door te voeren."