Ons logo: De Nautilusschelp

De Nautilusschelp, verbinding tussen schelp en mensen

De Onderwijskamer bestaat uit de woorden: onderwijs en kamer. Onderwijs vormt het bestaansrecht van onze stichting, omdat het staat voor huiswerkbegeleiding, bijles, verdiepingslessen, toetsvoorbereiding, examentraining, coaching, trainingen en workshops. De term "kamer" benadrukt dat het om een buitenschoolse activiteit gaat, in een leeromgeving waarbij de leerling zich thuis voelt.
''Maatwerk voor ieders talent" geeft aan dat wij maximaal willen werken vanuit het individuele talent  en met intrinsieke motivatie van de leerlingen. Met inzet van vakdocenten leveren wij maatwerk om leerlingen tot ontplooiing te laten komen. Ons logo wordt gevormd door een doorsnede van de Nautilusschelp.

"De schelp is een symbool van verbinding met jezelf, je verleden en je omgeving."

"Als je de Nautilusschelp opent zie je een spiraal. Het diertje begint namelijk heel klein en vormt van kalk een schelp om zich heen. Na precies 28 dagen van groei, hij volgt daarmee de maanstand, kruipt hij eruit en maakt een nieuw kamertje. En zo verder.

En het mooie is: die kamertjes in die spiraal vormen samen de gulden snede, een maatvoering die al eeuwen wordt gebruikt door kunstenaars en architecten. De Nautilusschelp is een evolutionair voorbeeld van perfectie." 
Verbinding tussen de schelp en mensen: "De Nautilusschelp is een perfect voorbeeld van verbinding. Via een kanaaltje naar zijn eigen begin, midden in de spiraal. En met de verre maan, waar z'n groei op is afgestemd. Maar ook via zijn 95 armen waarmee hij voedsel naar zich toe haalt als ware het een liefdevolle omarming. Het dier vertegenwoordigt passie en is een symbool van verbinding met jezelf, je verleden en je omgeving." (bron: http://www.wanttoknow.nl/overige/de-ontsluiering-van-de-gulden-snede/)
                                                                                                                                                                                        

De kamertjes binnen de spiraal vormen samen de gulden snede en staat symbool voor perfectie, verbinding en groei. Deze begrippen vormen de basis voor de missie van De Onderwijskamer: een perfecte leeromgeving waar met verbinding tussen ouder(s)/ verzorger(s), leerling, leerkracht, school e.a. een constante groei met een duurzaam resultaat wordt gerealiseerd. 
 

Meer info