Verdiepingslessen


Soms is er behoefte om dieper en uitgebreider op de lesstof in te gaan en is er geen noodzaak voor het volgen van intensieve bijles(sen). De Onderwijskamer biedt ook hier een passende oplossing door middel van verdiepingslessen.

Verdiepingslessen bieden meer uitdaging voor leerlingen en studenten. De lessen zijn voor iedereen die na het beheersen van de basislesstof een stap verder wil gaan. Wekelijks wordt er tijdens korte sessies van maximaal 1 uur dieper op de inhoud en achtergronden van de lesstof ingegaan.

Herhalingslessen

"Dit gaat verder dan huiswerkbegeleiding."


Deze lessen zijn geschikt voor leerlingen/ studenten die de lesstof nog niet helemaal beheersen maar waarvoor geen noodzaak is voor het volgen van intensieve bijles.
Tijdens de herhalingslessen wordt de lesstof in een rustig tempo herhaald en wordt er extra aandacht besteed aan het beantwoorden van vragen. Verdiepings- en herhalingslessen vinden wekelijks plaats in groepjes van minimaal 5 leerlingen/ studenten. Duur van een les: 1 uur

Klik hier voor meer info