Maatwerk


Voor leerlingen/ studenten geldt voor bijles, coaching en mentoraat niet "one-size-fits-all."
Als huiswerkbegeleiding, verdiepingsles(sen) of bijles(sen) niet het beoogde resultaat geeft, kunnen wij uit ons brede dienstenpakket een passend aanbod aan de leerling en ouders/ verzorgers doen. Personal coaching of ondersteuning bij het herijken of optimaliseren van de studiekeuze behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Persoonlijke aandacht betekent voor ons meer dan het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden.

"Soms kan intensieve persoonlijke begeleiding of hulp van specialisten nodig zijn."


Personal coaching staat bij ons voor intensieve, individuele begeleiding van de leerling/ student.
Met een personal coach werkt de leerling aan een helder inzicht in de sterke en minder sterke punten en wordt een plan van aanpak vastgesteld om de persoonlijke ontwikkelings- en leerdoelen te bereiken.

Gedurende een kort en intensief coachingstraject, werkt de leerling op een concrete, effectieve en doeltreffende manier aan het realiseren van de vastgestelde doelen. Eveneens wordt intensief gewerkt aan een verbetering van gevoelens van eigenwaarde, reductie van faalangst en de ontwikkeling van (meer) zelfvertrouwen en motivatie. Tijdens het traject wordt bovendien ruim aandacht besteed aan aanleren van studievaardigheden.

Klik hier voor meer informatie of vraag direct een vrijblijvend gesprek aan.