Huiswerkbegeleiding

Sommige jongeren hebben problemen met het maken van het huiswerk waardoor schoolresultaten (onnodig) achteruit gaan. Meestal worden de problemen veroorzaakt door een gebrek aan planning, structuur en zelfdiscipline. Ook kan er sprake zijn van concentratieproblemen als gevolg van een onrustige omgeving of is er sprake van een gebrek aan motivatie. Achteruitgang in schoolresultaten is, voornamelijk in de thuissituatie, een bron van ergernis en discussie tussen ouders en kind. Als gevolg hiervan kunnen jongeren hun zelfvertrouwen verliezen en verdwijnt het plezier in het leren en in het naar school gaan.

Wij zijn 7 dagen per week geopend voor huiswerkbegeleiding (ook tijdens schoolvakanties). Op onze locatie aan de Lijnbaansgracht 58A worden leerlingen in een rustige en eigentijdse leeromgeving begeleid bij het maken van het huiswerk. Bij De Onderwijskamer kunnen leerlingen 2-5 keer per week terecht voor huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding kan de oplossing bieden. 

Onze huiswerkbegeleiders werken in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen, waardoor er veel individuele aandacht is voor de leerlingen.
Er is veel aandacht voor het plannen, organiseren en aanbrengen van structuur.
Het huiswerk wordt gemaakt, gecontroleerd en overhoord.
Proefwerken en schooltoetsen worden tijdig voorbereid.
Periodiek vindt er een evaluatie plaats over de voortgang met ouders en leerling.

De Onderwijskamer hanteert een zorgvuldige intakeprocedure waarbij in overleg een persoonlijk ontwikkelingstraject wordt vastgesteld. De leerling staat centraal in onze aanpak. Onze begeleiding is geënt op de realisatie van een duurzaam resultaat waarin perfectie, verbinding en continue groei centraal staan.
Wij bieden huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen vanaf groep 4 van het basisonderwijs, leerlingen van het voortgezet onderwijs (VMBO BB/KB/GL/TL, HAVO en VWO) en studenten (MBO, HBO en WO)

Vrijblijvend huiswerkbegeleiding uitproberen? klik hier