Bijles


Heb je een achterstand opgelopen bij één of meer schoolvakken? Heb je moeite met de lesstof op school en haal je regelmatig voor één of meer vakken onvoldoendes?

"Net dat steuntje in de rug!"


Dan kan het volgen van bijles de oplossing zijn voor jou. Je wordt tijdens bijles intensief en individueel (één op één) begeleid door onze vakdocent(en) om te komen tot een structureel beter begrip van de lesstof met als uiteindelijk doel "het behalen van betere schoolresultaten".

Onze ervaring leert dat bijles slechts in beperkte mate noodzakelijk is, indien de leerling of student al huiswerkbegeleiding volgt bij De Onderwijskamer.


Direct aanmelden of klik hier voor meer informatie