Wij bieden

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen hebben problemen met huiswerk maken waardoor schoolresultaten onnodig  achteruit gaan. De Onderwijskamer is 7 dagen per week geopend voor huiswerkbegeleiding ...
Meer info

Verdiepingslessen

Soms is er behoefte om dieper op de lesstof in te gaan zonder dat er noodzaak is voor intensieve bijlessen. De Onderwijskamer biedt hier de oplossing met verdiepings-lessen ...
 
Meer info

Bijles

Heb je een achterstand opgelopen bij één of meer vakken? Heb je moeite met de lesstof en haal je (regelmatig) onvoldoendes voor proefwerken of toetsen? Dan kan het volgen van bijles de oplossing zijn ...
Meer info

Maatwerk

Persoonlijke aandacht betekent voor ons meer dan het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Meer info over ons aanbod...


Meer info

Waarom wij

 • Dit is de belangrijkste reden

  "Wij vinden het belangrijk om kinderen en jongeren te inspireren en te laten ontdekken dat leren leuk is. Intrinsiek plezier gaan beleven aan de eigen ontwikkeling, vertrouwen op wat je al weet en nog belangrijker: vertrouwen hebben dat je nieuwe dingen eigen kunt maken en het besef dat leren leuk is. Of leren hoe je vertrouwen in jezelf verder kunt ontwikkelen. Het ontdekken van datgene wat je drijft, wat je leuk vindt, waar je talenten liggen. Leren deze talenten te ontplooien, van binnenuit, dat is het idee!"
 • Stichting de Onderwijskamer wil ook nog het volgende

  Wij streven samen met de leerlingen naar een duurzaam resultaat. "Maatwerk voor ieders talent" betekent dat wij willen werken vanuit het talent en met de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Met een team van enthousiaste huiswerkbegeleiders, vakdocenten, gekwalificeerde coaches en trainers zetten we ons maximaal in voor de ontwikkeling van onze leerlingen/studenten.
 • Bereikbaar voor alle lagen uit de samenleving

  De Onderwijskamer is een stichting zonder winstoogmerk. Wij hanteren daarom vriendelijke tarieven. Voor gezinnen met een inkomen op of onder een sociaal minimum maken wij huiswerkbegeleiding of bijles ook bereikbaar. Wij
  bieden daarom de mogelijkheid voor gesubsidieerde plaatsing. Aanmelding hiervoor vindt uitsluitend plaats via aangesloten scholen.
 • Hierom moet je ook voor ons kiezen

  Om persoonlijk maatwerk te leveren, hanteren wij een zorgvuldige intakeprocedure. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning optimaal aansluit bij de individuele behoefte(n) van de leerling. Huiswerkbegeleiding vindt plaats in kleine groepjes met maximaal vijf leerlingen per begeleider. Daarnaast bieden wij verdiepingslessen voor de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen, individuele bijlessen (alle schoolvakken) en intensieve personal coaching. Wij werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) waarin de ontwikkelingen van de leerling wordt vastgelegd. Deze ontwikkelingen kunnen leerling, ouder(s) of verzorger(s) volgen door middel van een persoonlijke inlogcode via onze website.

Wat anderen zeggen

Bart, 4 VMBO-TL, Examentraining

Ik heb me ingeschreven voor de examentraining Wiskunde tijdens de meivakantie...
Lees verder

Sophie, 3 VWO, huiswerkbegeleiding

Ik had thuis moeite om me te concentreren op mijn huiswerk. Nu kan ik in alle rust werken...
Lees verder

Petra, 2 HAVO, Bijles Frans

Frans grammatica vond ik lastig. Sinds ik bijles volg, gaat het een stuk beter...
 
Lees verder

Tessa, 1e jaar MBO, bijles wiskunde

Wiskunde en rekenen bleef ik lastig vinden. Sinds enige tijd volg ik bijles bij de Onderwijskamer...
Lees verder

Bart, 4 VMBO-TL, Examentraining

Ik heb me ingeschreven voor de examentraining Wiskunde tijdens de meivakantie...
Lees verder

Sophie, 3 VWO, huiswerkbegeleiding

Ik had thuis moeite om me te concentreren op mijn huiswerk. Nu kan ik in alle rust werken...
Lees verder

Petra, 2 HAVO, Bijles Frans

Frans grammatica vond ik lastig. Sinds ik bijles volg, gaat het een stuk beter...
 
Lees verder

Tessa, 1e jaar MBO, bijles wiskunde

Wiskunde en rekenen bleef ik lastig vinden. Sinds enige tijd volg ik bijles bij de Onderwijskamer...
Lees verder